ოფერტა გაფართოებული ურთიერჩართვის შესახებ - ძალაშია 2012 წლის 1 დეკემბრიდან

ოფერტა გაფართოებული ურთიერჩართვის შესახებ - ძალაშია 2009 წლის 1 აგვისტოდან


- ყურადღება! ამოქმედდა საგანგებო (ექსტრემალურ) სიტუაციებში გადაუდებელი დახმარების გამოძახების ერთიანი სპეციალური მოკლე ნომერი - 112

- აბონენტთა საყურადღებოდ 14.12.2011

- ინფორმაცია მოკლე ფორმატის ნომრების ცვლილების შესახებ 15.11.2011

- ინფორმაცია სანომრე ინდექსების ცვლილების შესახებ 20-27.06.2011

- ინფორმაცია სანომრე ინდექსის ცვლილების შესახებ 04.06.2011

- ყურადღება! იცვლება საქართველოს რაიონების კოდები

კომპანიის პრეზენტაცია